Система с плъзгане и повдигане GENEO

Врата към ново измерение на енергийната ефективност

Система с  плъзгане и повдигане GENEO

Оставете повече светлина и топлина у дома


Никога жилищата не са били по-уютни. Прекрачете заедно с нас прага към новото измерение на уют и преживейте предимствата на системата с плъзгане и повдигане GENEO на REHAU.

Вашите предимства

  • Максимална енергийна ефективност
  • Перфектна шумоизолация до клас на съпротивление 4
  • Взломоустойчивост да клас на съпротивление 2
  • Дълготрайна защита от вода, прах и течение на въздуха
  • Възможности за дизайн съобразно Вашите желания
  • Безпрагово преминаване, съгласно DIN 18025
  • Лесно обслужване чрез опционално техническо решение и иновативни конструктивни детайли
  • Гъвкави възможности за изпълнение при височина до 2,7 м и тегло на крилото до 400 кг
  • Висока сигурност на инвестицията

Технически детайли:

Топлоизолационни качества на профила:

Uf до 1,3 W/m²K

Строителна ширина:

53 mm / 5-камерна-система

Взломоустойчивост:

До клас на съпротивление 2