Вентилационната система REHAU AirComfort

Редуцира риска от задържане на влага и образуване на мухъл

Вентилационната система REHAU AirComfort

REHAU AirComfort е решението за енергийноефективна вентилация. Системата се грижи регулярно за основно вентилиране, при което съществено се намалява риска от образуване на мухъл и други вреди от задържането на влага.

Проблемът е:

 • Съвременните, енергийноефективни начини на строителство правят сградите въздухонепропускливи.
 • При недостатъчно проветряване възниква влага, която улеснява появата и растежа на различни видове мухъл
 • В дългосрочен план това не само води до нездравословен климат в жилището, а така също и до повреди върху строителната субстанция.

REHAU AirComfort се грижи за влизането на пресен въздух, независимо от налягането на вятъра. Нежелани последици? Никакви! Тъй като при нарастващ натиск от вятъра
механизмът реагира чувствително и сам се затваря. 
REHAU AirComfort е скрит и не се забелязва, тъй като е монтиран във фалца на крилото. Опростения монтаж, без винтове и разпробивания правят системата много предпочитана и от стопанска гледна точка.

Като последица, това необходимо в практиката, иновативно решение е еднакво подходящо както за нови обекти, така и саниране на стари сгради.

Вашите предимства:

 • Подобрява циркулацията на въздуха
 • Здравословен климат в помещението
 • Не се нуждае от поддръжка
 • Не се нарушава взломоустойчивостта
 • От висококачествен материал EPDM
 • Чувствителност при 30-40 Pa
 • Уплътняване при удар от дъжд 9а според DIN EN 12208
 • Висока въздухопропускливост при отворена позиция (при 600 Ра m3/h )
 • Възможно приложение при всички REHAU - системи